Przetarg ustny nieograniczony – lokal mieszkalny ul.gen.J. Jasińskiego 28

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni” w Krakowie ogłasza  przetarg    ustny    nieograniczony    na   wyłonienie   nabywcy    prawa odrębnej własności  lokalu  mieszkalnego  przy  ul. gen. J.Jasińskiego 28/36 o pow. 24,18 m2 – V piętro (1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc).

Cena wywoławcza:   233 000,00  zł  

Wadium dla lokalu:      23 300,00 zł

Dodatkowa opłata za wykup gruntu:   222,63 zł 

Wadium dla lokalu należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni:

PKO BP S.A. II Oddział Kraków  61 1020 2906 0000 1702 0018 8383 do dnia  13.02.2023 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.02.2023 r. (środa) o godz. 1200       w siedzibie Spółdzielni przy ul. J.Korczaka 4 – V piętro.

Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia:  do  01.03.2023 r.  W przypadku niewpłacenia wylicytowanej kwoty w terminie bądź uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy – wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Lokal można oglądać w dniach:  06.02.2023 r.  w godz.  15.00 16.00  

i  09.02.2023 r. w godz. 900  1000  

Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  pod  numerami tel.: 12-416-11-14 i 12-416-13-35  wew.5.

Regulamin przetargu jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej:  www.smdpj.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.