baner

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2022/2023 – 20.09.2022 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Domy Pogodnej Jesieni”  informuje, że od dnia 20.09.2022 r. zgodnie z informacją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie o rozpoczęciu dostawy ciepła swoim odbiorcom –  włączone zostanie centralne ogrzewanie w zasobach Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni 'DPJ”

Scroll to top