baner

Informacja na temat ochrony przed wzrostami rachunków za ciepło

                                                                                                     INFORMACJA                                                                  28.03.2023r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni w Krakowie informuje mieszkańców, że na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022r. o rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz. U. 2022 poz. 1967 wraz z późniejszymi zmianami) gospodarstwa domowe zostały objęte ochroną przed znacznymi wzrostami cen za ciepło w okresie od 1 października 2022r. do 31 grudnia 2023r.

W rozliczeniach pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energi Cieplnej S.A. w Krakowie a Spółdzielnią Mieszkaniową „Domy Pogodnej Jesieni” w Krakowie zostały zastosowane mechanizmy tzw. maksymalnej ceny, która została zdefiniowana jako cena dostawy ciepła (tj. suma średniej ceny wytwarzania ciepła i średniej stawki opłat za usługi przesyłowe) obowiązująca na dzień 30 września 2022r. powiększona o 40%.

Ograniczenie podwyżek cen energii cieplnej zostało uwzględnione w naliczeniach czynszowych od 1 lutego  i będzie miało zastosowanie
do 31 grudnia 2023r. dla uprawnionych podmiotów określonych w art. 4. 1w/w ustawy m.in. lokali mieszkalnych. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domy Pogodnej Jesieni” w Krakowie uwzględnia w rozliczeniach indywidualnych centralnego ogrzewania  i ciepłej wody powyższe mechanizmy.

Ewentualne nadpłaty/niedopłaty wynikające z rozliczenia centralnego ogrzewania oraz centralnej ciepłej wody zostaną rozliczona z Państwem jak co roku , na dzień  31.12.2023r.

Z poważaniem

ZARZĄD SM „DOMY POGODNEJ JESIENI”

 

 

Scroll to top