O spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domy Pogodnej Jesieni” zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni  lub jej członków i innych mieszkańców.

Adresy poszczególnych budynków:

ul. Korczaka 4, 31-215 Kraków
ul. Brogi 26, 31–431    Kraków
ul. Dobrego Pasterza 109, 31– 416   Kraków
ul. Sudolska 7, 31–423   Kraków
ul. Nad Sudołem 32, 31–228    Kraków
ul. Seniorów Lotnictwa 10, 31–450   Kraków
ul. gen. Jasińskiego 28, 30–815   Kraków
ul. gen. Jasińskiego 30, 30–815   Kraków
ul. gen. Jasińskiego 32, 30–815   Kraków
ul. gen. Jasińskiego 34, 30–815   Kraków
ul. Facimiech 16, 30–667   Kraków
ul. Telimeny 31, 30–838   Kraków 
ul. Zubrzyckiego 10, 30–611   Kraków 
ul. Wysłouchów 8, 30–611   Kraków