Aktualności

18-06-2024 r.Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych
17-05-2024 r.Walne Zgromadzenie – 15.06.2024 r.
04-03-2024 r.Przetarg ustny nieograniczony na wyłonienie nabywcy prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego
22-02-2024 r.Spotkanie z mieszkańcami budynku przy ul. Nad Sudołem 32
08-02-2024 r.Informacja na temat telewizji naziemnej
14-12-2023 r.Informacja na temat zamknięcia kasy Spółdzielni
13-10-2023 r.Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na ustanawianie praw do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni” w Krakowie
09-10-2023 r.Przetarg ustny nieograniczony na wyłonienie nabywców prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych
14-09-2023 r.Harmonogram napełniania instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Spółdzielni
21-08-2023 r.Walne Zgromadzenie – 14.09.2023 r.