Czynna Kasa Spółdzielni -07.03.2022r.

Uprzejmie informujemy iż od dnia 07.03.2022r. kasa Spółdzielni będzie ponownie czynna dla mieszkańców .

                                                                                                                             Zarząd Spółdzielni 'DPJ”