Przetarg ustny nieograniczony na wyłonienie nabywców prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni” w Krakowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wyłonienie nabywców prawa odrębnej własności  lokali mieszkalnych:

1/  przy   ul. gen. J.Jasińskiego 32/4c   o pow.   48,24 m2

(2 pokoje, pokój z kuchnią, przedpokój, łazienka z wc) – parter

Cena wywoławcza wynosi    390 000,00  zł

Wadium dla lokalu wynosi     39 000,00 zł

Dodatkowa opłata za wykup gruntu wynosi  10.990,13 zł

2/  przy  ul. Seniorów Lotnictwa 10/1  o pow.  42,60 m2

(2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, piwnica) – parter

Cena wywoławcza wynosi    403 000,00  zł

Wadium dla lokalu wynosi     40 300,00 zł

Dodatkowa opłata za wykup gruntu wynosi  1.736,12 zł

Wadium dla każdego lokalu należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni:

PKO BP S.A. II Oddział Kraków  61 1020 2906 0000 1702 0018 8383  do dnia  23.10.2023 r.

(liczy się data wpływu a konto Spółdzielni).

Przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2023 r. (środa) o godz. 930  w siedzibie Spółdzielni przy   ul. J.Korczaka 4  – V piętro,  w odstępie  co  1,5 godziny

(ul. gen. J.Jasińskiego 32/4c – godz. 9.30;   ul. Seniorów Lotnictwa 10/1 – godz. 11.00).

Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia: do  08.11.2023 r. W przypadku niewpłacenia wylicytowanej kwoty w terminie bądź uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy – wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Lokale można oglądać w dniach:   12.10.2023 r.  w godz.     900  1000  

i     16.10.2023 r.  w godz.  1500  1600  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12-416-11-14  i 12-416-13-35 w.5.

Regulamin przetargu jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej:  www.smdpj.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

Rzut ul.Jasińskiego 32

Rzut ul.Seniorów Lotnictwa 10