Czynna Kasa Spółdzielni -07.03.2022r.

Uprzejmie informujemy iż od dnia 07.03.2022r. kasa Spółdzielni będzie ponownie czynna dla mieszkańców .

                                                                                                                             Zarząd Spółdzielni 'DPJ”


Obowiązkowe 5-Letnie Przeglądy Budowlane

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni” w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniach 12.10.2021r. i 14.10.2021r. oraz 19.10.2021r.i 21.10.2021 r. w budynkach przy ulicy gen. Jasińskiego 28,30,32,34  przeprowadzane będą przez Firmę „DarMil – Zbigniew Stefańczyk” pięcioletnie przeglądy  budowlane.

Czytaj dalej