Ogłoszenie w sprawie rozliczenia wody

W związku z wymianą wodomierzy (analogowych na elektroniczne ze zdalnym przesyłem) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domy Pogodnej Jesieni” ogłasza, że rozliczenie wody odbędzie się w grudniu bieżącego roku tj. 2021 r.


Informacja dotycząca montażu wodomierzy

W nawiązaniu do wcześniejszego ogłoszenia -dotyczącego montażu wodomierzy w zasobach Spółdzielni w miesiącach : kwiecień-wrzesień 2021 r. Informujemy , że koszty jakie Państwo poniosą będą zawarte w miesięcznych opłatach , w dwóch pozycjach :

Czytaj dalej