Obowiązkowe 5-Letnie Przeglądy Budowlane

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni” w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniach 12.10.2021r. i 14.10.2021r. oraz 19.10.2021r.i 21.10.2021 r. w budynkach przy ulicy gen. Jasińskiego 28,30,32,34  przeprowadzane będą przez Firmę „DarMil – Zbigniew Stefańczyk” pięcioletnie przeglądy  budowlane.

Czytaj dalej


Ogłoszenie w sprawie rozliczenia wody

W związku z wymianą wodomierzy (analogowych na elektroniczne ze zdalnym przesyłem) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domy Pogodnej Jesieni” ogłasza, że rozliczenie wody odbędzie się w grudniu bieżącego roku tj. 2021 r.


Informacja dotycząca montażu wodomierzy

W nawiązaniu do wcześniejszego ogłoszenia -dotyczącego montażu wodomierzy w zasobach Spółdzielni w miesiącach : kwiecień-wrzesień 2021 r. Informujemy , że koszty jakie Państwo poniosą będą zawarte w miesięcznych opłatach , w dwóch pozycjach :

Czytaj dalej